TINGELEN

Publieke Ruimte maken in Nieuw Delft in de spoorzone
Met Tingelen maken we samen met direct omwonenden, ondernemers en organisaties tijdelijke publieke ruimte op vrijgekomen plekken in de Spoorzone Delft.

TINGELN is een term uit de Duitse theaterwereld en betekent :
op toernee gaan.

Tingelen is een initiatief van Ron Blom, Audrey Coert en Mayke Hegger.
Met Tingelen trekken wij erop uit om onze ervaring met participerend ontwerpen in te zetten voor concrete projecten.

Wanneer je een landschapsarchitect, een decorontwerper en een beeldend kunstenaar bij elkaar zet, kun je projecten verwachten waarbij buitenruimten creatief worden aangepakt. Dit kan een (tijdelijk) braakliggend terrein in de stad zijn, maar bijvoorbeeld ook een (school)plein, park of plantsoen.
Hierbij telt voor ons niet alleen het eindresultaat, maar vooral ook de weg daar naar toe.

In overleg met de opdrachtgever zetten we een interactief proces op met de doelgroep (de uiteindelijke gebruikers van de plek), waarbij we gebruik maken van de rijke ervaring die we hebben opgedaan in onze verschillende vakgebieden. Ervaring in het scherpstellen van de vraag van de opdrachtgever, de analyse van de plek, de inventarisatie van de behoeften van de doelgroep, en het conceptueel denken om tot een verrassend resultaat te komen. Met deze ervaring begeleiden we het creatieve proces waarin de doelgroep zelf de weg van verzamelen van gegevens naar het vormen van een idee uitloopt en ook zelf (mee)bouwt aan de realisatie van dat idee. We nemen hierbij niet alleen volwassenen serieus, maar worden ook graag geïnspireerd door kinderen!

Onze organisatie en werkwijze onderscheidt zich door een speelse aanpak en bottom-up werkwijze. Samen met bewoners, ondernemers en organisaties uit de directe omgeving van de plek maken we plaats. Er wordt gewerkt aan (programmatische) invulling, ontwerp, onderhoud en beheer van een plek. Op grote en op kleine schaal. Communicatie speelt een belangrijke rol in de projecten. Met video, een website en social media, maar ook muurkranten e.d. wordt het project geregistreerd en kennis ontwikkeld en gedeeld.

Het belangrijkste doel van Tingelen is om bewoners te betrekken bij de veranderingen in een gebied door met hen publieke ruimte te creëren, te laten gebruiken en toe-eigenen. Ruimten om te ontmoeten en te verbinden. Ruimte om te experimenteren, te spelen en te leren. Ruimte voor dialoog en debat. We brengen bewoners, ondernemers en organisaties met elkaar in contact en ondersteunen en inspireren bij het vormgeven van die ruimte.

We bieden de kennis en middelen die nodig zijn om zelf op actieve wijze een rol te spelen in ontwerp, uitvoering en beheer van de publieke ruimte. Als we deze kennis en middelen zelf niet in huis hebben gaan we samen met mensen op zoek naar expertise en middelen.
We informeren, inspireren bewoners in Delft op een actieve manier over de mogelijkheden om zelf hun handen uit de mouwen te steken en zich te organiseren om zo “eigenaar” te worden van een stukje Spoorzone.

Afhankelijk van de opgave en de plek wordt samenwerking gezocht met lokale deskundigen. Tingelen is ontstaan in het kader van  Gebruik de Lege Ruimte.

TINGELEN op Veld 8 is mede mogelijk gemaakt door:
Gebruik de Lege Ruimte
WeSD
GAMMA Delft
Stichting DOEN