stadsverbeteraar & co

Samen met professionals en direct betrokkenen werken wij aan de stad. Het creëren van ontmoetingsruimte, groene plekken, eigenaarschap en verbinding zijn kernbegrippen in onze aanpak. Bottom-up in co-creatie bouwen wij met veel plezier aan een sociale, duurzame en diverse stad.

‘Citizens are not born; they are made’ (Cruikshank, 1999, 3)

Werkwijze:

Onze co-creatieve werkwijze bestaat uit een vijftal stappen. De aanpak begint met het creëren van betrokkenheid en eigenaarschap. Daarna ontwikkelen we samen met betrokkenen een programma en een plan van aanpak. Indien mogelijk doen we ook de uitvoering en realisatie van het plan samen met ons netwerk. Zodoende zijn we van begin tot einde een betrokken partner in de transformatie van plekken en gebieden.

Onze aanpak kenmerkt zich door de inzet van kunst en video om betrokkenheid met de buurt te creëren en van begin af aan betekenisvolle ruimte te maken. Zowel beeldende kunst als performance, zang en dans zijn middelen die betekenis creëren en aandacht vragen voor de plek of het gebied.

 

1 ONDERZOEK

Iedere opdracht, start met een onderzoek van de plek, de geschiedenis van de plek, de verhalen en fantasma’s die de plek betekenis geven. Archief onderzoek en interviews met direct betrokkenen worden verwerkt in korte videoproducties, die van het begin af aan gedeeld worden via een website en social media. Video is een laagdrempelige manier om met een breed publiek te communiceren.

 

2 PARTICIPATIE

In co-creatieve sessies met stakeholders (bewoners, ondernemers, eigenaren van het vastgoed, gemeentewerken enz.) wordt de opgehaalde informatie geïnterpreteerd en worden kernwaardes voor de ontwikkeling van het gebied gedefinieerd.

In deze fase worden kunstzinnige middelen ingezet om de verschillende stakeholders te betrekken. De ene mens is meer auditief en de ander meer visueel ingesteld. Middels kunstzinnige projecten voeren we een dialoog met de stakeholders en verbeelden we de gevonden werkelijkheid. Kunst wordt ook ingezet om in deze fase al quick-wins te behalen. Van het begin af aan worden resultaten geboekt en is het proces zichtbaar.

De in de voorgaande fase opgehaalde informatie wordt in een korte film gedeeld met de partners en dient als basis voor een contructieve dialoog met het gebied. Resultaat van deze fase is een concept voor de plek/het gebied.

 

3 PROGRAMMA

De tijdens de participatie bijeenkomsten gedefinieerde kernwaardes worden door ontwerpers en kunstenaars samen met de direct betrokkenen vertaalt in een programma voor de plek of het gebied. Het programma wordt gebruikt om de gedefinieerde kernwaardes uit te dragen en te toetsen. Waarna het vertaalt wordt in een plan van aanpak voor de plek/het gebied.

 

4 UITVOERING

Afhankelijk van de opgave en overige randvoorwaarden wordt het programma door ons uitgevoerd of uitbesteed aan een externe partij.

 

5 VIERING

Het traject wordt afgesloten met een feest met alle direct betrokkenen. Het feest dient ervoor om onze behaalde successen, gezamenlijk te vieren, maar ook om de onderlinge band tussen de deelhebbers te versterken en eigenaarschap te bestendigen.

Samen maken we plekken. We bouwen aan de stad en creëren ruimte voor ontmoeting en dialoog. De uiteindelijke uitwerking van het programma kan variëren van een buurtmoestuin, een muurschildering, een buurtfestival of een markt. Tot herinrichting en gebiedsontwikkeling. Altijd streven we ernaar bestaande waardes in kaart te brengen en te behouden.

‘what makes mass society so difficult to bear is not the number op people involved, or at least not primarily, but the fact that the world between them has lost its power to gather them together, to relate and to seperate them (Arendt, 1998, 53). 

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *