participatie & co-creatie

Actieve bewoners die enthousiast meedoen aan participatietraject zijn vaak teleurgesteld als blijkt dat ze alleen over een thema na mochten denken en advies mochten geven. Deze mensen zijn er klaar voor om echt mee te besluiten. Nu echt aanwezig te zijn en invloed uit te oefenen op kwesties die hen aangaan.

Gaat het in participatieprocessen vooral over inspraak. Bij co-creatie is collectief eigenaarschap een randvoorwaarde om een plek of gebied succesvol te kunnen ontwikkelen.

De direct omwonenden en gebruikers van de publieke ruimte zijn de mensen die beschikken over ervaringskennis van het gebied. Zij zijn degenen die vaak dagelijks gebruik maken van de publieke ruimte. Zij zijn de mensen die belang hebben bij een waardevolle, goed functionerende publieke ruimte. En zij zijn ook degenen die zich, na een succesvol co-creatief proces, verantwoordelijk voelen voor die openbare ruimte.

Een proces waarin samen met direct betrokkenen, vanuit bestaande kwaliteiten en gebruik, een plan wordt gemaakt en uitgevoerd, levert, verschillende meerwaarden ten op zicht van een plan dat topdown, vanachter het buro ontwikkeld wordt.

Het is de samenwerking tussen de professional en de gebruiker van de publieke ruimte die op termijn bijdraagt aan betere, veiligere en schonere plekken in de stad.

Weg met die participatieladder op naar een trap van eigenaarschap. bron: LSA bewoners

Als proces of conceptmanager kan ik je helpen bij het ontwikkelen en begeleiden van een co-creatie proces. Voorwaarde is een onafhankelijke rol van de procesbegeleider.

interesse of vragen?