de stad is mijn speeltuin

Samen met leerlingen uit groep 6 en 8 van basisschool Babylon in Rotterdam is onderzoek gedaan naar speelplekken in het Oude-Westen, Rotterdam.
De leerlingen hebben foto’s gemaakt van hun eigen woon/speel-omgeving.
Deze foto’s zijn in een tweede workshop verwerkt in een plattegrond van de wijk.

In de begeleidende film zijn leerlingen van groep 5 en 7 geinterviewd over hun speelplein bij de school.

producten:
4x workshops basisschool Babylon
collage plattegrond
film
presentatie

2010 De Stad is mijn Speeltuin is een project van RonBlom, i.s.m. leerlingen OBS Babylon en de Kunstsuper.