CROOSWIJKERZAND

‘Crooswijkerzand’ is de naam van het stuk braakliggende grond in Nieuw Crooswijk, waar oude buurten werden afgebroken zonder dat er nieuwbouw kwam. Als gevolg van de economische crisis is het grootschalige herstructureringsproject van de OCNC (Ontwikkelings – Combinatie Nieuw Crooswijk) ernstig vertraagd. Dit gaf de buurtbewoners de kans het Crooswijkerzand zelf in te richten, naar eigen smaak.
In december 2013 leek niets zo’n initiatief in de weg te staan. De deelgemeente maakte een bedrag van honderdduizend euro daarvoor vrij. De buurtbewoners waren enthousiast en er werd een werkgroep van dertien omwonenden gevormd. Met hulp van het nabije Wellantcollege (groen-opleidingen, dierverzorging) aan de Bosdreef ontwikkelden ze een plan om de vlakte leefbaar te maken. Echter, de deelgemeente is inmiddels opgeheven (na de verkiezingen van 19 maart) en het proces lijkt vertraging op te lopen.

Ron Blom
Ron Blom, plaatselijk kunstenaar, is procesbegeleider en initiatiefnemer van de werkgroep. Hij communiceert met de buurtbewoners, de overheid en andere betrokken instanties. “De buurtbewoners zijn erg enthousiast, ze willen graag en inspireren mij enorm. Het probleem is dat de bewoners het heel veel sneller willen en dat het systeem daar een beetje achteraan hobbelt. Ik heb goede hoop dat het allemaal goed komt, maar op dit moment is het onduidelijk wie ik bij de gemeente moet aanspreken om de zaken snel te regelen. Het geld is ergens, maar niemand lijkt te weten waar. Daarbij komen er nog andere vertragingen. De gemeente, Stadsbeheer, gaat het gebied beheren, maar daarvoor moet het eerst puinvrij worden opgeleverd door de OCNC. En die oplevering werd steeds uitgesteld. Ondertussen leek de overheid zich niet met het Crooswijkerzand te willen bemoeien. Misschien moeten we niet versnellen wat toch niet te versnellen valt, maar klaarstaan op het moment dat het gebied wordt overgedragen aan de bewoners”.

Rens van Overdam
Rens van Overdam is de voorzitter van de kersvers aangestelde Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk. Hij is op de hoogte van het geldbedrag dat voor Nieuw Crooswijk is bestemd. “Ik ben verleden week benoemd. 15 mei hebben we onze eerste vergadering en ik nodig de heer Blom van harte uit die bij te wonen. De gebiedscommissie is ingesteld om op te komen voor de belangen van mensen in de wijk. Het initiatief van de buurtbewoners van het Crooswijkerzand is uitstekend, iets waarbij de gebiedscommissie kan helpen en kan lobbyen bij de wethouder of stedelijke diensten. Het is belangrijk dat dit ook meer gaat gebeuren. We zijn nu bezig met een inwerkperiode en leven nog in een soort machtsvacuüm”.

Sociaal experiment
Het Crooswijkerzand is een sociaal experiment. Wanneer zullen buurtbewoners en de gemeente elkaar vinden en gaan samenwerken aan de inrichting van het gebied? Ron Blom: “De goodwill is er, ook bij de gemeente. We willen onze energie inzetten om het te doen. De gemeente ondersteunt graag een doe-democratie, maar de gemeente moet zelf óók wat doen”.

Crooswijkerzand
“Het Crooswijkerzand willen we zo inrichten dat het uitnodigt tot lokale initiatieven, zoals workshops en sociale evenementen. Het gebied is voor iedereen, jong en oud. Ons ontwerp richt zich op spelen, tuinieren, verblijven en ontmoeten. Wij hopen hier een moestuin aan te leggen. Dat vraagt iets van de verantwoordelijkheid en samenwerking van de buurtbewoners. Je werkt aan de sociale verbanden in de buurt. De plek is nu van niemand. De plek moet van de buurt worden, dat is belangrijk.”