being present

jaartal: 2021

titel: being present

techniek: performance

omschrijving:

11-7 Sjamanistische performance Vera Witleer-Whistler & Ron Blom ‘being present’ als openingshandeling voor de tentoonstelling ‘one step beyond’. Een beeldende kunst expositie waarin kunstenaars de waarde en betekenis van spiritualiteit onderzocht hebben.

Mensen vormen een kring rondom de kunstenaar.

De kunstenaar tekent een cirkel met witkalk. De cirkel omhult de kunstenaar en sluit de mensen buiten.

De kunstenaar treedt buiten de cirkel en groet de mensen in de kring, een voor een. In stilte.

Deze performance heeft als doel de afstand die ontstaan is, tussen mensen, na 2 jaar Corona-maatregelen te helen. Door eerst de anderhalve meter samenleving zichtbaar te maken en direct daarna een stap uit de cirkel naar de mensen toe te doen.

(W)Here are you

The installation ‘(W)Here are you’ is handling about the concept of gentrification in big cities in Europe. The material for the installation (brick stones) are found in ‘Middelland’ in Rotterdam an area gentrifying because of the politics of the city and the development of the housing market.

The stapled stones of the sculpture #zentrification do express the vulnerable balance of the gentrifying neighbourhoods.

WHO IS AFRAID OF GREEN

installation view

This installation is a collage of images referring to life. The paperworks are handling about love and dead. Ink is finding it’s form in paper. The works are generated by the concept of the artist not creating but generating art as an effect of space and time. Art is happening, because of the intention of the artist, seeking for answers and finding art.

The green work ‘Who’s afraid of Green’ is a short video referring to motion as a metaphore for the circle of life and the endless repetition and the infinite variation of nature celebrating life.

 

pieces

z.t
90×60 mm
acrylic paint on cotton on board
Pakje Kunst

een verzameling van 1

de ‘scène van Twee’
Niet in de eenwoording met de ander, samen een, maar in het verschil met de ander manifesteert zich de liefde als evenement. Een situatie waarna alles anders is.

Normaal leeft men in en vanuit een ‘scène van Eén’, we kijken naar de wereld vanuit ons eigen singuliere zelf, vanuit ons eigenbelang en het narcistische verlangen om onszelf tevreden te stellen. Het evenement van de liefde doorbreekt dat ‘Eén’: plotseling kijk je, zelfs niet vanuit een gedeeld ‘Eén’, maar vanuit een ‘Twee’, van een verschil met jezelf, een verschil met de ander, een verschil dat je samen maakt. Je liefde en, andersom, je visie op de wereld verandert. Trouw aan dit ‘verschil’ zijn, is de waarheid van liefde.

‘De liefde voert mij niet ‘omhoog’, en ook niet ‘omlaag’ overigens. Ze is een existentieel project: het construeren van een wereld vanuit een gezichtspunt waarin mijn overlevingsdrang en welbegrepen eigenbelang niet het centrum zijn.’
Alain Badiou

Liefde is een gedachte

titel: liefde is een gedachte
afmeting: (3x) 15×10 cm
ecoline op papier

Liefde is niet onschuldig.
De werkelijkheid die in het verschil met de ander is ontstaan, is een sterke verbintenis waard. Liefde is een waarheidsprocedure. En omdat de liefde, net zoals de waarheid, een proces is, moet het liefdespaar elkaar voortdurend opnieuw de liefde verklaren om het proces in stand te houden.

Liefde is …

Liefde is …

Mensen vertellen wat liefde voor hen betekent en waarom het belangrijk is.

De filmpjes zijn gemaakt voor het project Love is All van – de ontmoeting –

camera & montage: Ron Blom

bezinning & bezieling

Begin 2016 interviewde ik vier collega kunstenaars over de dood. Deze videoportretten waren onderdeel van kunstproject De Laatste Fase.
Marita Beukers, Ron Blom, Wouter Julien van den Haak, Willem van Hest en Hans van den Hooven onderzoeken in dit project de ouderdom en de laatste fase.
Het einde van ons eigen leven, het einde van wat er om ons heen is, de mensen, de dieren, de dingen.

Zij bezinnen zich op hoe die laatste fase zo positief moge­lijk kan worden beleefd. Gezien door hun ogen, beschre­ven met hun woorden, uitgedrukt in hun beelden, foto’s, film, tekeningen, teksten, een expositie, een boek.

camera & montage: Ron Blom

LIFE | fire & ice

Hout voedt vuur

Vuur schept aarde

Aarde herbergt metaal

Metaal draagt water

Water voedt hout

fotografie: Els Kruit

LIFE | fire & ice
performance: Ron Blom

een performance ter gelegenheid van het project ‘leef je uit’
de kringloop van het leven

nigredo

nigredo I ink on paper 23x23cm

de zon is donker bij haar opkomst

De nigredo of zwarte fase is er een van verval en bederf.
In het volgende fragment van George Ripley is deze fase het resultaat van een huwelijk, d.w.z. een verbinding van verschillende stenen (stoffen): ‘In het begin zult gij onze Stenen nemen en ze elk in het graf begraven en een huwelijk tussen hen voltrekken opdat ze samen zouden slapen. De zwartheid zal u zeggen wanneer ze zullen sterven, want binnen die tijd zullen ze zwellen, opborrelen en rotten. Aldus betaamt het door de deur van zwartheid te gaan als gij het voortdurende licht wilt bereiken, want de zon is donker bij haar opkomst.’ (Jacques van Lennep, Alchemie, p. 30)

ASYLUM

Stream of refugees.
Dead child-soul transforms perception.
Asylum

asylum I (earth)
asylum I (earth)
gelukszoeker | fortune seeker

lifejacket
sand

 

asylum II (air)
asylum II (air)
dode zielen | dead souls

child-lifejacket

 

asylum III (water)
asylum III (water)
de zee | the sea

videoinstallation

Continue reading “ASYLUM”

God is liefde | Esther & Ron

jaartal: 2014

titel: God is liefde | Esther & Ron

techniek: performance video

God is liefde is een installatie van Ron Blom tijdens de tentoonstelling Paulus, bij kunstenaarsvereniging Kunstwerkt in Pand Paulus in Schiedam.

In deze installatie onderzocht de kunstenaar het goddelijke in de mens en hoe dit weer te geven in materie.

still images uit de video God is liefde

God is liefde

God is liefde is een installatie van Ron Blom tijdens de tentoonstelling Paulus, bij kunstenaarsvereniging Kunstwerkt in Pand Paulus in Schiedam.

In deze installatie onderzocht de kunstenaar het goddelijke in de mens en hoe dit weer te geven in materie.

het zwarte werk

140×140 cm
walnoten, walnootinkt en water op katoen

het witte werk

140×140 cm
water en zeezout op katoen

still images uit de video God is liefde

steen der wijzen

videoinstallatie

Het lichtlichaam

En er zijn hemelse lichamen en aardse lichamen, maar de glans van de hemelse is anders dan die van de aardse. De glans van de zon is anders dan die van de maan en de glans van de sterren is ook weer anders; zelfs de ene ster verschilt in glans van de andere. Zo is het ook met de opstanding van de doden. Gezaaid wordt in vergankelijkheid, opgewekt wordt in onvergankelijkheid. Gezaaid wordt in oneer, opgewekt wordt in heerlijkheid.Gezaaid wordt in zwakte, opgewekt wordt in kracht. Gezaaid wordt een aards lichaam,opgewekt wordt een geestelijk lichaam. Als er een aards lichaam bestaat, bestaat er ook een geestelijk lichaam.
1 Korintiërs 15:40-44

Het antwoord op de transformatie van ons sterfelijke lichaam in een onsterfelijk lichtlichaam ligt niet in het laboratorium. Het toebereiden van het lichtlichaam ofwel het vervaardigen van de steen der wijzen, zoals de alchemisten het noemden, heeft te maken met een innerlijk proces. Het is een opus magnum (groot werk), een alchemistisch proces in de werkplaats van het eigen lichaam. Dit proces werd door de tijden heen geheimgehouden door ingewijden, gnostici en mystici. Achter de sluier van de tempel werd dit mysterie doorgegeven aan hen die er rijp voor waren. In onze tijd echter is de weg tot dit alchemistische proces, door de katharen ‘het weven van het lichtkleed’ genoemd, open voor iedereen die bereid is zijn leven radicaal te veranderen. Dit proces vindt plaats door een ‘tweede geboorte’, versluierd onderricht door onder andere Jezus. In het evangelie van Johannes wordt het ‘de wedergeboorte uit water en levensgeest’ genoemd (Joh. 1:5). In de Griekse tekst wordt gesproken van pneuma, dat vertaald kan worden met levensgeest, kosmische geest of Heilige Geest. Deze wedergeboorte is een spirituele geboorte en maakt voorgoed een einde aan het proces van steeds weer opnieuw geboren worden (reïncarnatie). Uit het aardse lichaam (soma psychikon) verrijst een geestelijk lichaam (soma pneumatikos).Wanneer het ik-gerichte denken geleidelijk uitdooft, kan het geestprincipe, de innerlijke levensgeest of het christosbeginsel, zich meer en meer verenigen met de kosmische geest. Totdat godbewustzijn of Christusbewustzijn, in de gnosis ‘koninkrijk Gods’ genoemd, zich volledig manifesteert.

De nigredo of zwarte fase is er een van verval en bederf. in het volgende fragment van George Ripley is deze fase het resultaat van een huwelijk, d.w.z. een verbinding van verschillende stenen (stoffen): ‘In het begin zult gij onze Stenen nemen en ze elk in het graf begraven en een huwelijk tussen hen voltrekken opdat ze samen zouden slapen. De zwartheid zal u zeggen wanneer ze zullen sterven, want binnen die tijd zullen ze zwellen, opborrelen en rotten. Aldus betaamt het door de deur van zwartheid te gaan als gij het voortdurende licht wilt bereiken, want de zon is donker bij haar opkomst.’ (Jacques van Lennep, Alchemie, p. 30)

De albedo of het witte werk volgt op de zwartwording. De albedo heeft tot doel een steen te maken die gewoon metaal in zilver kan transmuteren. Dit wordt de witte steen genoemd. Daartoe dient de ziel van de steen die bij de zwarte fase het lichaam van de steen had verlaten gereinigd te worden. Het achtergebleven ontzielde lichaam dient zoals een mummie geconserveerd te worden. Zo merkt de alchemist Morienus tegenover de Arabische vorst Calid op: ‘Wie de ziel (van de steen) wit gemaakt heeft en haar weer heeft laten opstijgen en wie het lichaam goed heeft bewaard en alle duisternis ervan heeft verwijderd en het van de vieze geur heeft ontdaan, die zal de ziel zelf in het lichaam kunnen laten binnentreden.’ Het wit maken en het conserveren of mummificeren zijn de twee operaties doe tot het witte werk gerekend worden.

Tenslotte gaat het erom de rode steen der wijzen te vervaardigen. Die zou de transmutatie in goud kunnen bewerkstelligen. In de Turba philosophorum(Bijeenkomst der filosofen) wordt het rode werk als volgt omschreven: ‘Wanneer u nog meer kookt wordt het rood en het zeewater wordt rood als de kleur van het bloed en dat is het teken dat God zijn hele tijd volbracht heeft en komt om de goeden te verheerlijken en het is het laatste teken van zijn komst […] De gehele zee, de gehele aarde zullen samensmelten en de lichamen die dood waren zullen opstaan uit de graven en zullen verheerlijkt worden en zullen hun aangezicht roemrijk en duizendmaal schitterender dan de zon hebben. En het lichaam, de geest en de ziel zullen roemrijk verenigd worden.’ (Jacques van Lennep, Alchemie, p. 30)
Aan dit laatste fragment zien we duidelijk wat het streven van de alchemie inhoudt. Het gaat om de ervaring van de opstanding uit het dodenrijk en het binnentreden van de onsterfelijkheid. Daartoe dient de rode steen der wijzen vervaardigd te worden. Er is in de alchemie geen lijdzaam afwachten tot het einde der tijden. De alchemist beoogt de opstanding al in dit leven te bewerkstelligen. Tegelijkertijd verwacht hij of zij van de vervaardiging van de steen der wijzen een heilzaam effect op onedele metalen. De witte steen kan immers de transmutatie tot zilver en de rode steen de transmutatie tot goud bewerkstelligen.
Symbolische voorstelling van de rode steen der wijzen als verenigd product van koning en koningin.

food clothes shelter

De installatie Food Clothes Shelter is een reconstructie van de woning van een drugsverslaafde aan de Mathenesserdijk in Rotterdam. De in de woning gevonden objecten zijn gedocumenteerd en opgemeten om daarna geplaatst te worden in een steriele wit plastic etalage aan de straat.

De etalage was door twee ronde kijkgaten in de met zwart folie beplakte ramen voor voorbijgangers te bekijken.

Met deze kijkdoos schenkt de kunstenaar aandacht voor drugsverslaafde mensen zonder vast woon of verblijfplaats. De titel van de installatie is een directe verwijzing naar de basislevensbehoeften volgens de piramide van Maslov en de mensenrechten volgens de Verenigde Naties. De installatie was een kritisch onderdeel van ‘Gluren bij de buren’, een project om aandacht te vragen voor de ontwikkelingen op de Mathenesserdijk om de woningen te renoveren en te verkopen.

growth

2000
ink on paper

in Bad met Ron

jaartal: 1998

titel: in Bad met Ron

techniek: installatie & performance

duur: 60 min.

expositie: Fresh-up

lokatie: Galerie/kunstwinkel Buytewech, Rotterdam

omschrijving:

Een kunstenaar geeft zich bloot

EATME

jaartal: 1996

titel: EATME fase2 Diner 4 two

techniek: installatie & performance

duur: 90 min.

lokatie: COLLISION, Wilhelminapier Rotterdam

De Zonnebloemstoel in de installatie is van ontwerper Marcel Douwe Dekker. De video op de achtergrond is een installatie van Ronald Glasbergen.

omschrijving:

Esther en Ron eten in drive-in expositie COLLISION, tijdens Manifesta 1 in Rotterdam.

https://www.trouw.nl/nieuws/rotterdam-krijgt-eerste-drive-in-expo~b09d30e2/