Een andere Cultuur Online site

Who Wants to Live in a World Without Magic?

In veel culturen en tijdperken zijn de tradities van sjamanen, mystici en andere genezers die ons bewustzijn kunnen veranderen, nauw vervlochten met het maken van kunst en met geluid en muziek in het bijzonder. In deze tijd van planetaire crises kan het inbeelden van herstelprocessen, met behulp van kosmisch bewustzijn en geluid, bijdragen aan een zoektocht naar manieren waarop we collectief kunnen rouwen en genezen.

De werken in de tentoonstelling en het eventprogramma nodigen ons uit om onze wederzijdse afhankelijkheid met de omringende materiële leefwereld en het metafysische domein op andere manieren in te beelden. De kunstenaars brengen magische wereldbeelden tot leven door middel van intieme, poëtische en speculatieve verhalen. Ze gebruiken magie in een doorlopend onderzoek naar gewaarwordingen die elke beperkte definitie van de term overstijgen en zich manifesteren in materiële sporen, vocabulaires en beeldtalen, en in geluid en muziek. Met kritische verbeelding, energieoverdracht en rituele handelingen navigeren de kunstenaars door verleden, heden en toekomst. De werken hebben verschillende achtergronden: van betoverende vertellingen tot autobiografische elementen, lokale perspectieven en verbeeldingen uit de diaspora. Wat hen bindt, is een geloof in een wereld waarin tweeledigheid niet langer een rol speelt.

In die hoedanigheid gaan sommige werken in op dominante verhalen van de wetenschap en de geschiedenis die onze leefwereld hebben beïnvloed. Ze verkennen manieren waarop we narratieven en praktijken van eeuwenlange uitbuiting kunnen herschikken en herzien. Andere werken berusten in het idee dat verlies, lijden en ontbering niet opeens tot een einde zullen komen, maar dat we deze met alchemie kunnen omsmeden tot iets nieuws, zodat er ruimte ontstaat voor andere, nieuwe vormen van groei. Samen nodigen de kunstenaars ons uit tot het beleven van zintuiglijke, auditieve en magische ervaringen die ons laten zien hoe minder individualistische vormen van verlies en genezing kunnen ogen, voelen en klinken.

CACHE/SPIRIT, een project van electroduo Animistic Beliefs (Marvin Lalihatu en Linh Luu) en beeldend kunstenaar Jeisson Drenth, gaat in op kwesties over bi-culturaliteit, overgeërfde familietrauma’s en identiteit in het digitale tijdperk. De gesprekken tussen de kunstenaars die voorafgingen aan het werk, zijn ingebed in de lokale Rotterdamse context. De installatie is een zintuiglijke en ruimtelijke beleving van beelden en taal, en van luistervormen die tegelijkertijd fascineren, uitdagen en uitnodigen tot reflectie. De installatie van Animistic Beliefs en Jeisson Drenth is te zien van 10 september t/m 23 oktober.

Ook Natalia Sorzano’s werk Contesting Madness is ingebed in de lokale Rotterdamse context. Het uitgangspunt van de installatie is een uitwisseling tussen mensen met verschillende bi-culturele achtergronden. Hiermee verkent Sorzano’s werk dominante en koloniale ‘wetenschappelijke’ percepties over geestelijk welzijn en ziektes, om zo een licht te kunnen schijnen op rouwprocessen en geneeswijzen die zich lang bevonden in het schemergebied van geïnstitutionaliseerde westerse opvattingen over mentale gezondheid.

In Mehraneh Atashi’s Seeding My Feet in the Chant of Bells roepen de tuin vol zwartoogbonen en de gesuggereerde aanwezigheid van een tuinier een persoonlijke en poëtische vorm van animisme op. De planten zijn dan wel geworteld in lokale bodem, maar hun zaad draagt geschiedenissen en herinneringen van migratie. De bonen groeien op de trillingen van het universum en zijn daarmee verbonden aan een cyclisch ecosysteem van de dood en nieuw leven.

The Dust of Venus van Anna Hoetjes bestaat uit kleitabletten die dezelfde chemische samenstelling hebben als Venus, vaak beschouwd als ‘zusterplaneet’ van de aarde. De inscripties op de tabletten verwijzen naar oude sterrenkaarten uit verschillende culturen. Het glazuur op de tegels van Aphrodite Terra refereert naar de kleurenspectrumtechniek die door de eerste vrouwelijke ruimtepioniers werd gebruikt om het licht van sterren te analyseren.

Met het werk As Far as Eye Can See bouwt Shertise Solano aan een steeds veranderende wereld vol uitzinnige en mythische figuren die eindeloos lijken te bewegen in een oneindig universum. Het is een wereld zonder specifieke tijd of plaats, zonder begin of einde.

Attempts for Refuge, de monumentale leemsculpturen van Narges Mohammadi, bevat sporen van belangrijke plekken en herinneringen uit de jeugd van de kunstenaar. Op het leem, dat zorgvuldig is aangebracht op grote houten bouwsels, bestaande uit de uitholling van een gang en een toren van matrassen, zijn sporen terug te zien van de meditatieve energieoverdracht tussen de kunstenaar en het materiaal.

Tot slot brengt Tja Ling Hu met een reeks afzonderlijke tekeningen een magische wereld tot leven waarin mensen zijn verenigd met de mystieke waarheden van de natuur.

Bij de tentoonstelling hoort een online en live programma van kleinschalige bijeenkomsten, performances en podcasts die uitnodigen tot participatie en discussie, en verder denken op het spoor dat door de kunstwerken in de tentoonstelling wordt uitgezet. Deelnemers zijn onder meer Mourning School en Raoni Muzho Saleh.

Houd onze website en social media en die van TENT Rotterdam in de gaten voor meer informatie.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *