BEWONER

De straat, stoep, speeltuin, park of pleintje zijn publieke ruimtes die door verschillende mensen gebruikt worden.
Vaak is de gemeente verantwoordelijk voor aanleg, onderhoud en beheer van die ruimtes en zijn het de bewoners die er gebruik van maken.

Soms zijn het de bewoners die de plek beheren. Zij zijn in ieder geval de mensen die goed weten hoe een plek gebruikt wordt en functioneert. Wat goed werkt en nog ontbreekt.
Stadsverbeteraar & Co, werkt graag samen met bewoners aan het verbeteren van hun publieke ruimte.

verbeteren van de bestaande situatie
Samen met bewoners en andere betrokkenen maak we plannen voor een plek. We doen dit door eerst te onderzoeken hoe de huidige plek functioneert en wat betrokkenen belangrijke aanpassingen en verbeterpunten vinden. We werken samen met bewoners ideeën uit tot een plan en helpen dit plan ook te realiseren. Dit betekent niet dat wij het plan overnemen. De buurt is en blijft eigenaar van hun eigen ideeën.

Concreet betekent dat dat wij kunnen helpen met:
– onderzoek van de huidige situatie (kwaliteiten en waardes van een plek)
– afstemmen en overleggen met eigenaren en gemeente
– helpen bij het organiseren van geld en uitvoering
– helpen bij het opbouwen van gedeeld collectief eigenaarschap
– helpen bij het maken van een plan