Een andere Cultuur Online site

Raquel Vermunt & Liza Wolters @ Hilton Artlab

    Details uit video opstelling in reactie op het werk van Emma van der Put (videowerk grote wand)
    Overige videowerken (4) van Raquel Vermunt & Liza Wolters

Een bericht van Liza Wolters naar aanleiding van een kort bezoek van mij aan Hilton Art Lab ergens begin april- niet eens in de avond maar ergens eind van de middag. Ik kon me alleen een vage voorstelling van maken hoe het er eenmaal donker uit zal hebben gezien, hoe de (video)werken zich onderling en tot de omgeving zouden gaan verhouden.

Raquel Vermunt en Liza Wolters hebben sitespecific werk gemaakt gedurende een werkperiode in het Hilton Art Lab. Filmische experimenten, geluid, tekst en fotografische prints en samenwerking met anderen – beeldend kunstenaar Emma van der Put, muzikant Wouter van Nienes, beeldend kunstenaar en schrijfster Lorelinde Verhees, dichter en performer Dean Bowen, documentairemaker Joep de Boer en regisseuse Nanouk Leopold en beeldend kunstenaar Daan Emmen.
Een afsluitende presentatie vond plaats het weekend van 3 en 4 april.

    Emma van der Put, Raquel Vermunt & Liza Wolters (Documentatie door Loes Duijvendijk)

Een kort overzicht in beeld (credits steeds bijgevoegd)

Details van de Live Printshop Collaboration met Lorelinde Verhees
(Tekstuele) beschilderingen door Lorelinde Verhees
Fotografie Raquel Vermunt & Liza Wolters

documentatie zwart wit foto’s – Robin de Vries

documentatie kleur foto’s – Liza Wolters

Details uit video opstelling in samenwerking met Leopold Emmen, een samenwerking tussen Nanouk Leopold en Daan Emmen

+ drie posters publieke momenten
ontwerp door Liza Wolters

Details uit video opstelling in samenwerking met Leopold Emmen, een samenwerking tussen Nanouk Leopold en Daan Emmen
Documentatie door Loes Duijvendijk (1, 3) en Raquel Vermunt (2)

hilton-art-lab.com/hilton-art-lab-no-18-toevluchtsoord-liza-wolters-raquel-vermunt

(Liza Wolters: “Dank aan Herman voor het beschikbaar stellen van de ruimte aan ons!”)