Meteen naar de inhoud

ZOENEN

  • door

Nadat in 2010 de interactieve installatie Loverslane op het Zomer Terras in Vlaardingen te beleven was, dit jaar een interactieve site over de liefde.

zoenen_blog

Zoenen, foto’s van zoenende mensen verzameld op 1 site.

Inspelend op de traditie van de plek die ook wel Loverslane genoemd wordt, vanwege de lange traditie als plek voor geliefden om samen te wandelen en te zoenen.
Vorig jaar verzamelde liefdes boodschappen van bezoekers van het Zomer Terras.
Dit jaar een online document met foto’s.

www.zoenen.wordpress.com

Waarom Zoenen als onderwerp?
In deze tijd van segregatie, waarbij verschillende bevolkingsgroepen op basis van verschillen in cultuur, sociaal economische positie en etniciteit door populistische en andere politici tegenover elkaar gezet worden is het tijd voor een ander geluid.

Nu ook ministers blijk geven van een gebrek aan visie en matige kennis van hun werkterrein wil ik een punt maken.
Cultuur is een levend verschijnsel dat zich ontwikkelt in tijd en ruimte op basis van gedeelde ervaringen en geschiedenis. Low Culture en High Culture zijn kunstmatige begrippen die weliswaar verschillende culturele verschijnselen bespreekbaar maken, maar die mijns inziens beiden deel zijn van hetzelfde fenomeen; de BESCHAVING. Wederzijdse beinvloeding vormt de basis voor iedere succesvolle cultuur.

In mijn kunstpraktijk werk ik samen met verschillende bevolkingsgroepen. Bewoners en kinderen in achterstandswijken (prachtwijken/krachtwijken,…) met daklozen, met sociaal en / of cultureel werkers,…

Kennis van de eigen geschiedenis en achtergrond is vaak een belangrijk onderdeel van de projecten.
Dagelijkse rituelen, tradities en hun uiterlijke vorm heb ik zowel in mijn autonome als in mijn toegepaste werk veelvuldig onderzocht.

Wie is de mens? Waar is de mens? In welke werkelijkheid verblijft zij en wat zijn haar paradigma’s.
Met dit groeiend online document wil ik uitdrukking geven aan een universeel positief geluid van liefde. Liefde verbindt, Liefde verbroedert, Liefde geeft zin aan ons bestaan.
Een gebrek aan liefde is vaak de oorzaak van psychologische stoornissen en problemen.

Liefde is universeel, maar niet inwisselbaar.
Het gaat niet langer om de verschillen tussen mensen, maar om de oneindige differentiatie van hetzelfde.

Laat deze Blog het begin zijn van een Community of Love.