Meteen naar de inhoud

Water Werkt workshop op het Schout Heinricplein

  • door

Schoon drinkwater is een schaars goed in de wereld en tegelijkertijd zorgt water voor overlast in de woonomgeving.
Om de stad beter geschikt te maken voor het steeds extremer wordend klimaat heeft Studio Bas Sala in samenwerking met SPIN stadsontwikkelaars en Wijk-TV een project ontwikkeld met de Slimme Regenton.
De Slimme Regenton is een regenton die in periodes van regen, water bergt en die deze dan middels een software applicatie in periodes van droogte weer geleidelijk uit laat stromen. Zodoende wordt een deel van het regenwater tijdelijk opgevangen waardoor het riool en het grijze watercircuit minder belast worden.
Dit draagt bij aan een klimaatadaptieve stad. Een stad die die inspeelt op wisselingen in het klimaat.
Middels workshops proberen we een bijdrage te leveren aan het bewustzijn van buurtbewoners bij de lusten en lasten van water en regenwater in het bijzonder.

Aanpak/werkwijze
In drie workshops onderzoeken we samen met kinderen uit de buurt wat water is, hoe het werkt en ontwerpen we samen de schil voor de Slimme Regenton.
Tevens worden de workshops gebruikt om ook volwassen wijkbewoners te informeren over het project, Dit doen we door de workshops zoveel mogelijk in de publieke ruimte uit te voeren, dan wel een presentatie van de resultaten voor publiek zichtbaar te maken.

In deze workshop zijn door kinderen uit de buurt ontwerpschetsen gemaakt, die door Studio Bas Sala verwerkt worden in het ontwerp voor een stevige schil voor de Slimme Regenton.

Deze diashow vereist JavaScript.

Om tastbaar te maken hoe water werkt hebben de kinderen ook hun eigen ‘slimme watermeter’ gemaakt. Een mini-regenton die later in de lokale moestuintjes geplaatst is.

www.slimmeregenton.nl

Tags: