Meteen naar de inhoud

Rotterdam Architectuur Maand juni 2022, hoofdtentoonstelling (T)Huis

geWOON
Luister naar de stad

teaser documentaire geWOON | Luister naar de stad

NL Dit documentair pamflet van Wijk TV brengt de ontwikkelingen rond het gemeentelijk woonbeleid van 2016 tot 2022 in beeld. We zien hoe na een felbevochten referendum een Woonvisie wordt ingevoerd waardoor duizenden sociale huurwoningen dreigen te verdwijnen.
De makers tonen hoe bewoners van de Wielewaal, HKT, Pompenburg en Zinkerblok proberen hun huurwoningen te behouden. Ze ervaren dat hun inspanningen voor alternatieve plannen weinig weerklank vinden.
Bewoners bundelen hun krachten in het stedelijk platform ‘Recht op de stad’,dat zich inzet voor een beter en eerlijker woonbeleid in Rotterdam. Met hun kieswijzer geven ze inzicht in hoe politieke partijen zich verhouden tot het belang van de huidige bewoners. De directeur Strategie van Havensteder geeft aan waarop hun lange termijn visie is gebaseerd.
Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen lijken massale woonprotesten het tij te keren. De documentaire maakt zichtbaar hoe de woonvisie de stad ingrijpend heeft veranderd.

Listen to the city

EN This documentary pamphlet by Wijk TV highlights the developments relating to municipal housing policy from 2016 to 2022. We see how, after a hotly contested referendum, a Housing Vision is introduced that threatens to eliminate thousands of social rental homes.
The makers show how residents of the Wielewaal, HKT, Pompenburg and Zinkerblok are trying to keep their rented homes. They perceive that their efforts for alternative plans achieve limited resonance.
Residents are joining forces in the urban platform ‘Recht op de stad’, which is working to achieve a better and fairer housing policy in Rotterdam. With their voter guide, they provide insight into how political parties relate to the interests of the current residents. Housing association Havensteder’s director of Strategy outlines what their long- term vision is based on.
Shortly before the municipal elections, massive housing protests seem to be turning the tide. The documentary reveals how the housing vision has dramatically changed the city.

CREDITS
geWOON “luister naar de stad”
is een productie van Stichting Wijk TV / is a production by Stichting Wijk TV
Camera & Montage / Camera & Editing Ron Blom, Wim Wiegmann
Met medewerking van / In collaboration with
Gijs Custers, Mustapha Eaisaouiyen, Gwen van Eijk Jup de Heer, Kees Jonker, Bart Kesselaar,
Eeva Liukku, Joke van der Zwaard
Woonreferendumlied / Housing referendum song Sophie Reekers
Met dank aan / With thanks to
Air, Recht op de stad, Leeszaal Rotterdam West F. van Jole , Gemaal op Zuid, OPEN Rotterdam
Webpresentatie / Web presentation www.wijk-tv.nl www.rechtopdestad.nl

Locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
Rotterdam, 3015 CB Nederland
+ Google Maps
 
Openingstijden:
dinsdag t/m zondag: 10 – 17 uur
donderdag: 10 – 21 uur

In het Festivalhart is ook de RA Maand hoofdtentoonstelling (T)Huis te bezoeken. Je hoeft hiervoor geen tijdslot of ticket te reserveren. Meld je bij aankomst bij de RA Maand infobalie. Toegang is gratis.