Meteen naar de inhoud

TINGELEN

titel: TINGELEN

jaartal: 2013-2016

opdrachtgever: Gebruik de lege ruimte i.s.m. Stichting Groenkracht en Stichting DOEN

werkzaamheden: initiator, concept & programmamanager, productie, wandschildering, workshops, video

omschrijving: Tingelen is een van de nieuwe manieren om zelf de openbare ruimte mooier en gezonder te maken. Met een kar vol gereedschap en inspiratie zelf bottom-up gebieden inrichten. Samen met buurtgenoten, ondernemers en andere belanghebbenden.

Samen met bewoners, ondernemers en organisaties uit de directe omgeving van de plek maken we plaats. Er is gewerkt aan (programmatische) invulling, ontwerp, onderhoud en beheer van een plek. Op grote en op kleine schaal. Communicatie speelt een belangrijke rol in de projecten. Met video, een website en social media, maar ook muurkranten e.d. is het project geregistreerd en kennis ontwikkeld en gedeeld.

bewoners betrekken bij de veranderingen in een gebied

Het belangrijkste doel van Tingelen is om bewoners te betrekken bij de veranderingen in een gebied door met hen publieke ruimte te creëren, te laten gebruiken en toe-eigenen. Ruimten om te ontmoeten en te verbinden. Ruimte om te experimenteren, te spelen en te leren. Ruimte voor dialoog en debat. We brengen bewoners, ondernemers en organisaties met elkaar in contact en ondersteunen en inspireren bij het vormgeven van die ruimte.

We bieden de kennis en middelen die nodig zijn om zelf op actieve wijze een rol te spelen in ontwerp, uitvoering en beheer van de publieke ruimte. Als we deze kennis en middelen zelf niet in huis hebben gaan we samen met mensen op zoek naar expertise en middelen.
We informeren, inspireren bewoners in Delft op een actieve manier over de mogelijkheden om zelf hun handen uit de mouwen te steken en zich te organiseren om zo “eigenaar” te worden van een stukje Spoorzone.

Gebruik de Lege Ruimte

Tingelen is onderdeel van het programma Gebruik de Lege Ruimte

Gebruik de Lege Ruimte is een programma waar plannen worden verzameld, gegenereerd en gefaciliteerd voor tijdelijk beschikbare kavels in de Spoorzone Delft. Met het project Gebruik de Lege Ruimte willen de initiatiefnemers de mogelijkheden van de tussentijd benadrukken. De tussentijd is de periode tussen de oplevering van bouwrijpe kavels tot het einde van de definitieve ontwikkeling. Sinds de start van Gebruik de Lege Ruimte in oktober 2011, hebben veel enthousiaste en betrokken deelnemers plannen gepresenteerd en ingediend.

Alle projecten hebben als doel op uiteenlopende manieren inspiratie en leven te blazen in het veranderende gebied. Daarbij streven de deelnemers er met hun project naar om waarde te creëren, verbindingen te leggen en kansen te benutten.

camera: Wim Wiegmann & Ron Blom
montage: Wim Wiegmann

meer info

www.tingelen.nl