Meteen naar de inhoud

one step beyond

Bovennatuurlijk is datgene waarvan men gelooft dat het zich onttrekt aan natuurlijke processen die de empirische wetenschap onderzoekt. De natuurwetten zouden er niet op van toepassing zijn: het bovennatuurlijke staat als het ware ‘boven de natuur’. Geloof in het bovennatuurlijke omvat onder meer een geloof in god(en), mirakels, voorspellingen en een leven na de dood. (wikipedia)

werkzaamheden:
videoproductie, vormgeving drukwerk, installatie en performance

opdrachtgever:
stichting de ontmoeting voor kunst & cultuur
initiatief:
willem van hest

EEN ONDERZOEK NAAR DE WAARDE EN BETEKENIS VAN SPIRITUALITEIT

De zin van het bestaan kan worden gezocht in het alledaagse. Door bijvoorbeeld op te gaan in een passie, een veeleisend beroep of het zoeken naar genot.
Meer velen gaan op zoek naar ervaringen, naar verklaringen die verder gaan, wellicht veel meer te betekenen hebben, dan de maalstroom van alle dag.

EEN STAP VERDER | ONE STEP BEYOND

Op zoek naar iets dat met een universele menselijke ervaring te maken heeft, meer dan met een specifiek cultureel, historisch of maatschappelijk probleem.
Iedereen heeft wel eens onverklaarbare ervaringen. Afhankelijk van visie op de wereld worden die ervaringen spiritueel, mystiek, bovennatuurlijk, paranormaal of goddelijk genoemd. Onmiskenbaar overtuigen deze ervaringen ons ervan dat er meer is dan het leven van alledag en dat we de mogelijkheid hebben om een stap buiten deze werkelijkheid te maken.

Bínnen de beeldende kunst is het onalledaagse regelmatig het onderwerp van onderzoek. Denk daarbij aan de kunstenaar Kandinsky en theosofe Blavatsky, maar ook aan Mondriaan, Jacoba van Heemskerk en Joseph Beuys, die lang beïnvloed zijn door de antroposofie van Rudolf Steiner. Denk ook aan de bijzondere ervaringen die bezoekers in het Schiedamse museum opdoen als ze langere tijd alleen zijn met een werk van Rothko, aan de extatische ervaringen van Marina Abramovic, of aan de opnieuw in de belangstelling staande esoterische Hilma of Klimt en de worsteling van Marc Chagall, die zijn leven begon als Moshe Segal, met zijn joodse afkomst en zijn bewondering voor het christendom.

WELKE WAARDES ZIJN HET DIE ONS DRIJVEN EN WAT IS HET DAT ZIN GEEFT AAN ONS BESTAAN?

Al meer dan een jaar is de mensheid in verwarring. Het sociaal en maatschappelijk leven is grotendeels stil komen te liggen. Zo ook de wereld van kunst en cultuur.
Angst drijft ons in isolement. Angst voor de dood, leidt tot angst om te leven.
Juist in deze tijd is het belangrijk om na te denken over dat wat belangrijk is in ons leven. Dat wat ons mens maakt en een goed leven is.
Welke waardes zijn het die ons drijven en wat is het dat zin geeft aan ons bestaan?
In deze context onderzoek ik de waarde en betekenis van dat, wat vaak samengevat wordt met het begrip spiritualiteit.

WAT IS SPIRITUALITEIT EN WAT BETEKENT HET VOOR MENSEN?

Spiritualiteit heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest
(Latijn spiritus) betreffen.
Het woord wordt vaak gebruikt voor zaken die te maken hebben met religie of bovennatuurlijke krachten, maar het accent ligt vooral op een innerlijke ervaring.
Ik ben benieuwd naar wat mensen ervaren in hun spirituele beleving en hun antwoord op zingevingsvragen. Welke rituelen zij gebruiken om tot een buitenzintuigelijke ervaring te komen en hoe zij denken over leven en dood.

Welke vragen en antwoorden kan de kunst bieden op de noden van deze tijd?
Is kunst niet per definitie het domein waarin niet logica en empirie, maar beleving leiden tot waarheidsvinding?
Alleen door boven de directe waarneming uit te stijgen, door ons te verbinden met het onzegbare en ondenkbare kunnen we een antwoord geven op de uitdagingen van onze tijd. Eenzaamheid, vervreemding, klimaatproblematiek, maar ook burn-out en zinloos geweld zouden wel eens effecten kunnen zijn van een cultuur die gereduceerd is tot de direct waarneembare werkelijkheid. Terwijl er zoveel meer is.

Kunstproject ‘one step beyond’ is een initiatief van Willem van Hest dat hij samen met kunstenaars; Marita Beukers, Gerrit Bruins en Ron Blom ontwikkelde.

tentoonstelling: ‘One step beyond’: 11-7 t/m 1-8-2021
Presentatie: 25-7 film ‘one step beyond I
Continue vertoning ‘Wunderbaum (arising performance)’
Installatie: Zentrification
Performance: 11-7 Sjamanistische performance Vera Witleer-Whistler & Ron Blom ‘being present’

tentoonstelling: ‘Kunstroute Kralingen Crooswijk’: 2-10 & 3-10-2021
Presentatie: 2-10 film ‘one step beyond 2’
Continue vertoning ‘Wunderbaum (arising performance)’ & ‘kunstenaarsgesprekken’
Installatie: Zentrification

installatie Wunderbaum