Meteen naar de inhoud

Groen & Groei Agniesebuurt

  • door

Buurtkinderen en volwassen buurtbewoners uit de Paap Dirkstraat, Meester Marrestraat, Banierstraat, werken samen aan een groen en kleurig binnenplein.
Tussen de gemeenschappelijke binnentuin van collectief wonen en de tegenoverliggende prive-tuinen ligt een verwaarloosd stenig binnengebied dat bergingen ontsluit.
Op initiatief van de bewonersgroep van collectief wonen is de behoefte geformuleerd dit gebied op te knappen en in te richten als een plek om ook de bewoners van buiten het complex te ontmoeten en samen met hen en de kinderen te werken in moestuintjes.
Op basis van het ontwerp van architect Tanja Lina heeft kunstenaar Ron Blom dit idee uitgewerkt tot een concept waarin natuureducatie en groenbeleving centraal staan.
Middels schilder-workshops en groen-colleges door vakkrachten wordt samen met bewoners de basis gelegd voor een ‘stadsboerderij’. Een kleurig kronkelpad met vlindermotieven, mobiele kweekbakken en een viertal moestuintjes (1,2×1,2m) gebaseerd op de ‘Square Feet Gardening’ methode bieden de basisvoorwaarden voor een eenvoudig te onderhouden tuin.
Kinderen en hun ouders worden eigenaar van een stukje grond om te kunnen zaaien, kweken en oogsten.
Voor uitvoering van de moestuintjes en de groencolleges wordt samengewerkt met Buurtlab. Een organisatie met ruime ervaring hierin.

Een picknicktafel en indien mogelijk enkele fruitbomen maken het geheel af.

zie voor foto’s:

https://picasaweb.google.com/112650878862517543279