Wij spelen weer buiten

2007voorjaar
postcard: Wij spelen weer buitenNozemanstraat
postkaart

opdrachtgever: Bewonersorganisatie Het Nieuwe Westen, Rotterdam
2006 Suriname