Kinder Pers Club

Wijk-TV leidt kinderwerkers op in het gebruik van video en nieuwe media @ Kinder Pers Club Studio Crooswijk

WTV_KPC_kinderwerkers in actie