Community of practice cradle to cradle gebiedsontwikkeling ( CoP C2C )

De Community of practice is een groep van ongeveer 25 professionals in de gebiedsontwikkeling die zich gezamenlijk buigen over weerbarstige vraagstukken die spelen rond  projecten met  cradle to cradle ambities.
Gedurende een jaar  werken  zij in de praktijk aan nieuwe kennis en inzichten die het vakgebied  nodig heeft om aan de hoge ambities invulling te geven.
Op deze bijeenkomst gaan de deelnemers een focus aanbrengen op 3 thema’s die in ieders praktijk naar voren komt.

Deelnemers Community of Practice 18 februari 2010

Deelnemers
Henk Keizer          strategisch adviseur      gemeente Haarlemmermeer
Wendy van Dieben     adviseur         gemeente Haarlemmermeer
Joost van Faassen     stedenbouwkundige    gemeente Haarlemmermeer
Alex van Oost        strategisch adviseur    gemeente Almere
Joke Sondern        planoloog        gemeente Almere
Arnold van Dam    accounthouder stedelijke ontwikkeling      gemeente Almere
Wim Heiko Houtsma     Project manager duurzame ruimtelijke ontwikkeling   Ministerie van VROM
Marion Bakker        Adviseur gebiedsgerichte aanpak  AgentschapNL
Michiel Brouwer     stedenbouwkundige     MBDSO
Femke Adriaens    Sociaal geograaf    RO-ID

Begeleiding
Cees Anton de Vries    RnRgroup
Peter Kiers         RnRgroup
Lidwien Reyn        AgentschapNL

©2010RonBlom
www.RonBlom.nl
camera: Ron Blom montage: Ron Blom i.s.m. Peter Kiers
sociaal artistieke projecten met kunst & media
minidocumentaires, onderzoek en verslaglegging